PL EN UA

  Wszystkie artykuły

Przyczyny niedopuszczenia pojazdu do ruchu

  13 Września 2021

Przyczyny niedopuszczenia pojazdu do ruchu

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu są regulowane przez polskie prawo. Spełnienie tych wymogów jest konieczne, by nasz pojazd mógł legalnie poruszać się po drogach. W wypadku ich nieprzestrzegania, możemy stracić dowód rejestracyjny. Jednak, jakie warunki należy spełnić? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Jakie są warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu?

Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym przedstawia następujące wymogi dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego:
  • spełnienie określonych w przepisach warunków technicznych;
  • rejestracja pojazdu;
  • posiadanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
  • zaopatrzenie pojazdu w nalepkę kontrolną.

Jakie mogą być przyczyny niedopuszczenia pojazdu do ruchu?

Jeśli wiemy, jakie warunki należy spełnić aby pojazd został dopuszczony do ruchu, możemy teraz skupić się na aspektach, które uniemożliwiają jego dopuszczenie. Zatem, pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu zostaną umieszczone wystające lub ostre elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla osób, znajdujących się w nim lub innych uczestników ruchu drogowego. Należy zaznaczyć, że posiadanie urządzenia informującego o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego, który używany jest przez organy ruchu drogowego, lub sprzętu zakłócającego jego działanie również skutkuje niedopuszczeniem pojazdu do ruchu. Dodatkowo, wszelkie zmiany dokonane w pojeździe, które są niezgodne z prawem również będą skutkować tym, iż nie zostanie on dopuszczony. Mowa między innymi o stosowaniu elementów wyposażenia, które zostały wymontowane z samochodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego - ponowny montaż jest niedopuszczalny. Kolejno, wszelkie wymiany zespołów posiadających cechy identyfikacyjne (z wyjątkiem silnika) oraz użycie elementów wyposażenia, które nie spełnia warunków prawnych jest niedopuszczalne. https://twojmechanik.com/2021/05/11/najbezpieczniejsze-samochody-swiata/ Ponadto, dokonanie zmian konstrukcyjnych, które skutkują zmianą rodzaju pojazdu (z wyjątkiem pojazdów, na których typ wydano świadectwo homologacji lub zwolnienie pojazdu z homologacji albo pojazdów, w których zmiany zostały dokonane przez osobę, prowadzącą w tym zakresie działalność gospodarczą) może również skutkować niedopuszczeniem go do ruchu. Warto również zaznaczyć, iż na pojeździe nie można umieszczać elementów przeznaczonych dla samochodów uprzywilejowanych (na przykład urządzeń, które wysyłają niebieskie lub czerwone sygnały świetlne albo określone sygnały dźwiękowe). Lista zabronionych rzeczy jest dość obszerna, ale jej znajomość pozwoli uchronić się przed ewentualnym niedopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego.

Umów się na
bezpłatny przegląd
Twoje samochodu

UMÓW SIĘ

Przegląd jest bezpłatny i bez zobowiązań

Kończy Ci się ważność
przeglądu rejestracyjnego
samochodu?

Umów się na przegląd!

UMÓW SIĘ

Ceny urzędowe i jednolite w całym kraju

Inne artykuły:

Gwarancja na wykonane usługi i zamontowane części honorowana na terenie całej Polski.