Kategorie prawa jazdy – która uprawnia do czego?

rodzaje kategorii praw jazdy (1)

Istnieje wiele różnych oznaczeń kategorii prawa jazdy

Podstawową i najbardziej popularną jest kategoria B, czyli dotycząca samochodów osobowych. Co oznaczają inne kategorie?

Kategoria AM – możesz prowadzić:

 • Motorower z silnikiem spalinowym. Pojemność skokowa nie powinna przekraczać 50 cm3. Motorower może posiadać silnik elektryczny, ale moc nie ma prawa osiągać więcej niż 4 kW, ograniczając prędkość pojazdu do 45 km/h.
 • Czterokołowiec lekki.

Masa nie powinna przekraczać 350 kg, ograniczając się do prędkości, wynoszącej 45 km/h.
Wymagany wiek: 14 lat za uzyskaniem pisemnej zgody rodziców, bądź opiekunów.

Kategoria A1 – możesz prowadzić:

 • Motocykl, którego silnik posiada nie większą pojemność skokową niż 125 cm3, a moc nie przekracza 11 kW.
 • Motocykl trójkołowy– moc nie ma prawa osiągnąć więcej niż 15 kW.
 • Inne pojazdy określone dla powyższej kategorii

Wymagany wiek: 16 lat za uzyskaniem pisemnej zgody rodziców, bądź opiekunów.

rodzaje kategorii praw jazdy (1)

Kategoria A2 – możesz prowadzić:

 • Motocykl. Jego masa nie powinna przekraczać 0,2 kW/kg, a moc 35 kW.
 • Motocykl trójkołowy, którego moc nie osiąga więcej niż 15 kW.

Wymagany wiek: 18 lat

Kategoria A – możesz prowadzić:

 • Motocykl
 • Motocykl z przyczepą motocyklową, masa nie można osiągać więcej niż 100 kg.
 • Inne pojazdy określone dla powyższej kategorii.

Wymagany wiek: 24 lata lub 20 lat w przypadku, gdy przyszły kierowca posiada od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2

Kategoria B – możesz prowadzić:

 • Pojazd samochodowy, który nie może przekraczać masy 3,5 ton (z wyjątkiem autobusu oraz motocykla).
 • Pojazd samochodowy, który nie może osiągać masy większej niż 3,5 tony z przyczepą lekką do 750 kg.
 • Pojazd samochodowy, którego masa nie przekracza 3,5 ton w towarzystwie przyczepy innej niż lekka. Całkowita masa zespołu pojazdów nie może przewyższać 4250 kg. Kierowca musi uzyskać potwierdzenie zdania dodatkowego egzaminu praktycznego.
 • Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół, składający się z wymienionego pojazdu oraz przyczepy lekkiej.
 • Inne pojazdy określone dla kategorii AM

Motocykl, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza więcej niż 125 cm3 oraz mocy, nie osiągającej 11kW.

rodzaje kategorii praw jazdy (3)

Kategoria B+E – możesz prowadzić:

 • Zespół pojazdów, zawierających pojazd o masie, nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy, której masa nie ma prawa osiągać miary większej niż masa całkowita pojazdu ciągnącego.
 • Zespół pojazdów z ciągnikiem oraz przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą.

Kategoria C – możesz prowadzić:

 • Pojazd samochodowy, którego masa nie przekracza 3,5 ton (wyjątkiem jest autobus).
 • Inne pojazdy określone dla kategorii AM.
 • Ciągnik rolniczy, a także pojazd wolnobieżny. Dozwolony jest również zespół, składający się z pojazdu oraz przyczepy lekkiej.

Wymagany wiek: 21 lat
Obowiązkowe prawo jazdy kategorii B.

Kategoria C+E – możesz prowadzić:

 • Pojazd samochodowy, którego masa wraz z przyczepą nie może przekroczyć 3,5 ton.
 • Zespół pojazdów, składający się z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą.

 

Kategoria C1 – możesz prowadzić:

 • Pojazd samochodowy, którego masa nie osiągnie więcej niż 7,5 ton (z wyjątkiem autobusu).
 • Zespół pojazdów, zawierający pojazd ciągnący oraz przyczepy.
 • Inne pojazdy określone dla kategorii AM.
 • Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół, składający się z danego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Kategoria C1+E – możesz prowadzić:

 • Zespół pojazdów, którego masa nie może osiągnąć więcej niż 12 ton. W zespół wchodzi: pojazd ciągnący (z kategorii C1) i przyczepa, jej waga nie może przekraczać masy pojazdu ciągnącego.
 • Zespół pojazdów, w którego skład wchodzą ciągnik z przyczepą lub pojazd wolnobieżny z przyczepą.

rodzaje kategorii praw jazdy (2)

Kategoria D – możesz prowadzić:

 • Autobus
 • Zespół pojazdów, składającym się z autobusu i przyczepy lekkiej.
 • Inne pojazdy określone dla kategorii AM.
 • Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół tego pojazdu wraz z przyczepą lekką.

Kategoria D+E – możesz prowadzić:

 • Zespół pojazdów, który złożony jest przyczepy oraz autobusu.
 • Zespół pojazdów, składający się z ciągnika z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą.

Kategoria D1 – możesz prowadzić:

 • Autobus, który może przewozić 17 osób, a jego długość nie osiąga więcej niż 8 m.
 • Zespół pojazdów, składający się z autobusu i przyczepy lekkiej.
 • Inne pojazdy określone dla kategorii AM.
 • Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół, składający się z danego pojazdu oraz przyczepy lekkiej.

Wymagany wiek: 21 lat

Kategoria D1+E – możesz prowadzić:

 • Zespół pojazdów, który złożony jest z autobusu, mogącego przewozić 17 osób o długości, nieprzekraczającej 8 m oraz przyczepy.
 • Zespół pojazdów, składający się z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą.