ENUA

  Wszystkie artykuły

Obowiązki stron podczas kupna lub sprzedaży auta.

  05 Sierpnia 2019

Obowiązki stron podczas kupna lub sprzedaży auta.

O jakich czynnościach powinniśmy pamiętać przy kupnie lub sprzedaży samochodu?

Często uznaje się, że czynności takie jak wymiana kluczyków i ustalenie kwoty są najważniejsze zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego samochód. Pamiętajcie, że musi być to uzupełnione o odpowiednią umowę. Co ciekawe Kodeks Cywilny nie określa wymogów dokładnej jej formy, za to precyzuje jakie elementy powinny być w niej zawarte. 

Elementy obowiązkowe umowy.

Przyjmuje się zasadę, że im więcej informacji w umowie, tym lepiej z perspektywy ochrony sprzedającego i kupującego w sytuacji ewentualnego sporu. Powinny być m.in zawarte:data i miejsce zawarcia umowy,

-dokładne dane identyfikacyjne,

-precyzyjny opis przedmiotu transakcji,

-ustalona cena,

-data przekazania pojazdu kupującemu,

-dokładne określenie, która ze stron ponosi koszty wynikające z zawarciem umowy,

-podpisy obu stron.

W związku z tym, że Kodeks Cywilny nie reguluje formy umowy, więc teoretycznie może ona zostać zawarta w formie ustnej. W praktyce jednak nie zaleca się wyboru takiej formy i sporządzenia jej pisemnie, ponieważ umowa spisana jest bardziej wiarygodna. 

Zobowiązania kupującego.

Obowiązkiem nowego nabywcy jest rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji w przeciągu 30 dni od dnia zakupu. Wniosek powinien zawierać:

-dowód własności samochody (np. umowa sprzedaży),

-dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,

-kartę pojazdu,

-tablice rejestracyjne,

-ważną polisę OC,

-dowód osobisty lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobowiązania sprzedającego.

Druga strona transakcji, sprzedający auta ma natomiast obowiązek zgłoszenia w urzędzie sprzedaży auta. Dzięki temu zapewni sobie ochroną od ewentualny roszczeń w sytuacji wypadku, przestępstwa, czy mandatu nowego właściciela. Zawiadomienie odpowiedniego organu należy złożyć w ciągu 30 dni. 

Jako załącznik do wniosku, należy dodać kopię umowy kupna-sprzedaży (do wglądu oryginał). Wymaga się również potwierdzenia tożsamości składającego przez okazanie dowodu osobistego, czy paszportu. Dodatkowo sprzedający powinien poinformować o transakcji ubezpieczyciela.

 

Obowiązki stron podczas kupna lub sprzedaży auta.

Umów się na
bezpłatny przegląd
Twoje samochodu

UMÓW SIĘ

Przegląd jest bezpłatny i bez zobowiązań

Kończy Ci się ważność
przeglądu rejestracyjnego
samochodu?

Umów się na przegląd!

UMÓW SIĘ

Ceny urzędowe i jednolite w całym kraju

Inne artykuły:

Gwarancja na wykonane usługi i zamontowane części honorowana na terenie całej Polski.