Powody „ściągania” auta

Czasami zdarza się, że podczas jazdy samochód samowolnie zbacza z obranego kierunku. Jakie mogą być przyczyny takiego działania? Niektóre awarie jesteśmy w stanie sami naprawić, jednak zdarzają się także bardziej skomplikowane.

Jednym z powodów tzw. „ściągania” auta może być blokada przy kole, a dokładnie blokowanie hamulca. Za takie zjawisko odpowiada zatarta prowadnica zacisku lub utrata sprężystości wewnętrznego pierścienia uszczelniającego tłoka w cylindrze zacisku. W pierwszym przypadku należy oczyścić i przesmarować smarem, a w drugim wymienić pierścień.

Innym powodem zjawiska „ściągania” może być za niskie ciśnienie w oponach (w jednym lub kilku). Urządzenie do pompowania opon znajdziemy na wielu stacjach benzynowych. Warto sprawdzać i kontrolować ciśnienie w kołach.

Przez nieprawidłową geometrię kół może dojść do „ściągania” auta. Wpływ może mieć nieodpowiedni kąt pochylni koła, a także nieprawidłowa zbieżność. Czy dane parametry są prawidłowe można sprawdzić za pomocą specjalnych pomiarów. Dzięki takim pomiarom można zidentyfikować najmniejsze odchyły od odpowiedniej wartości.

Kolejnym powodem awarii może być odkształcenie zawieszenia. Głównie chodzi o wahacz, który nie trudno będzie zauważyć jeśli będzie zgięty. Należy go w takim wypadku wymienić. Następnie trzeba zwrócić uwagę czy geometria kół jest odpowiednia. Jeśli nie, to należy ją prawidłowo ustawić.

Do przyczyn zjawiska „ściągania” auta możemy także zaliczyć osłabienie sprężyny zawieszenia. Warto pamiętać, że należy je wymieniać parami.