PLEN

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 

Адміністратором і власником веб-сайту https://twojmechanik.com (далі - "Сервіс") є Auto Serwis Wadowicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, з місцезнаходженням у Кракові за адресою: вул. Wadowicka 8I, 30-415 Kraków, Польща, KRS: 0000240970, REGON: 351000873, NIP: 6790123762.

Дана політика конфіденційності містить інформацію щодо обробки персональних даних, які Ви можете надати нам при використанні Сайту та використання файлів cookie на нашому Сайті. Наша мета - захистити ваші персональні дані в Інтернеті. Ми докладемо всіх зусиль для захисту Вашої конфіденційності при використанні Сайту

ПЕЧИВО

(1) Файли cookie - це ІТ-дані - текстові файли, які автоматично зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача при використанні веб-сайту Постачальника послуг.
(2) Файли cookie, що використовуються Постачальником послуг, є безпечними для пристроїв Користувача.
(3) Файли cookie зазвичай містять назву домену, з якого вони походять, час їх зберігання на пристрої Користувача, присвоєне значення і тривалість зберігання на кінцевому пристрої Користувача.
(4) Обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функціональні можливості, доступні на веб-сайті, яким керує Постачальник послуг.
5. Користувач може самостійно і в будь-який час, шляхом зміни налаштувань використовуваного ним браузера, змінювати налаштування, що стосуються файлів cookie, в тому числі умови зберігання і доступу до них пристроями Користувача.
(6) Користувач також може в будь-який час видалити файли cookie, вибравши відповідну опцію у своєму веб-браузері.

Типи використовуваних файлів cookie

(1) Постачальник послуг використовує два типи файлів cookie: сесійні та постійні файли cookie.
Сесійні файли cookie - зберігаються на пристрої Користувача до закінчення сесії даного браузера. При закритті браузера інформація безповоротно видаляється з пам'яті пристрою Користувача. Механізм цього типу файлів не дозволяє збирати будь-які персональні або конфіденційні дані з пристрою Користувача.
3) Постійні файли cookie - зберігаються на пристрої Користувача і залишаються там до моменту їх видалення. Ці файли, на відміну від сесійних файлів cookie, не видаляються в результаті завершення сеансу роботи браузера. Механізм цього типу файлів не дозволяє збирати будь-які персональні або конфіденційні дані з пристрою Користувача.

Цілі збору файлів cookie

(1) Файли cookie використовуються для оптимізації роботи веб-сайтів Постачальника послуг, в тому числі шляхом ідентифікації Користувача, що дозволяє Постачальнику послуг відображати Користувачеві найбільш адаптований та персоналізований контент.
(2) Постачальник послуг використовує файли cookie, зокрема, для наступних цілей:
(a) налаштування та модернізація функціональності веб-сайтів,
б) створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Клієнти Інтернет-магазину використовують сайти, що дозволяє поліпшити їх структуру і зміст за допомогою аналітичних інструментів Google Analytics, адміністратором яких є компанія Google Inc. зі штаб-квартирою в США,
в) Профілювання Користувача з метою показу персоналізованого матеріалу в рекламних мережах та налаштування рекламних повідомлень з урахуванням місцезнаходження та поведінки Користувача за допомогою сервісу Google Ads, адміністратором якого є компанія Google Inc. зі штаб-квартирою в США,
г) рекламувати веб-сайт Постачальника послуг за допомогою мережі Facebook.com, адміністратором якої є компанія Facebook Inc. зі штаб-квартирою в США або Facebook Ireland зі штаб-квартирою в Ірландії,

Зміни в політиці використання файлів cookie

Будь-які зміни до політики щодо файлів cookie будуть доступні на цьому веб-сайті.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

На виконання статей 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (OJ EU.L.2016.119.1, 4.05.2016) - далі RODO - повідомляємо наступне:

Контролер даних

Адміністратором Ваших персональних даних є Auto Serwis Wadowicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Кракові за адресою: вул. Wadowicka 8I, 30-415 Краків, Польща, KRS: 0000240970, REGON: 351000873, NIP: 6790123762 ("Адміністратор").
Мета та обсяг обробки даних

Ми обробляємо Ваші персональні дані, оскільки це необхідно в процесі виконання послуги, яку Ви замовили у нас:
(a.a) прийняття підписки та виконання договору про надання послуг (правова підстава для обробки даних: стаття 6(1)(b) RODO),
a.b) поточне спілкування з питань, що стосуються поданих підписок, включаючи інформацію про підтвердження та статус (правова підстава для обробки: стаття 6(1)(b) RODO),
a.c) розглядати скарги, пов'язані з укладеними контрактами на надання послуг (стаття 6(1)(b) RODO),
a.d) отримувати та обробляти, крім скарг та питань, пов'язаних з укладеними договорами про надання послуг, повідомлення та запити, адресовані Адміністратору (наприклад, за контактними даними, вказаними на веб-сайті), що становить законний інтерес Адміністратора (правова підстава для обробки даних: стаття 6(1)(f) RODO,
a.e) з метою розгляду та пред'явлення претензій, захисту від претензій, а також з метою реалізації позасудових засобів розгляду претензій та пред'явлення претензій, що становить законний інтерес Адміністратора (правова підстава для обробки даних: стаття 6(1)(f) RODO),,
a.f) для цілей прямого маркетингу, що є законним інтересом Адміністратора (правова підстава для обробки даних: стаття 6(1)(f) RODO),
a.g) для статистичного аналізу, що є законним інтересом Адміністратора (правова підстава для обробки даних: стаття 6(1)(f) RODO),
a.h) виконання вимог законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку, зокрема, викладених у Законі про податок на додану вартість (ПДВ) від 11 березня 2004 року, Законі про податок на прибуток підприємств від 15 лютого 1992 року та Законі про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 року (правова основа для обробки даних: стаття 6(1)(c) RODO),
a.i) зберігати дані для цілей архівування та з метою демонстрації правильності виконання юридичних зобов'язань, покладених на Контролера, що становить його законний інтерес (правова підстава для обробки даних: стаття 6(1)(f) RODO),
a.j) надсилати комерційну інформацію в електронному вигляді у вигляді електронних листів та/або sms-повідомлень - якщо конкретна особа надала окрему згоду на отримання комерційної інформації в електронному вигляді,
a.k) зберігання даних у вигляді файлів cookie, збір даних з веб-сайту - якщо конкретна особа дала на це окрему згоду відповідно до умов Політики використання файлів cookie, що діє на веб-сайті Магазину.

Добровільне надання даних

Надання персональних даних щодо:
a.a) особи, які підписуються/скасовують послугу через веб-сайт - для того, щоб укласти та надати можливість Адміністратору виконати договір - необхідно (в частині: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, реєстраційний номер). Ненадання цих даних призведе до того, що підписка не буде прийнята,
a.b) особи, які подають скарги щодо наданої послуги - для того, щоб подати скаргу і дати можливість Адміністратору її обробити - необхідно (в обсязі: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, реєстраційний номер). Ненадання цих даних унеможливить розгляд Адміністратором поданої скарги,
a.c) інші випадки - добровільно.

Термін зберігання даних

Отримані персональні дані будуть зберігатися Адміністратором на період виконання укладених договорів та до їх належного розрахунку, а також на період надання послуг та додатково:
(a) до закінчення строку позовної давності за потенційними позовами, що випливають із зазначених вище контрактів,
б) на час, необхідний для пред'явлення конкретних позовів, у зв'язку з договорами, зазначеними вище,
c) на час, необхідний для виконання зобов'язань, що випливають з положень законодавства, включаючи, зокрема, податкові та бухгалтерські правила, наприклад, зобов'язання, пов'язані зі збереженням записів, як того вимагає стаття 74 Закону "Про бухгалтерський облік" від 29 вересня 1994 року,
d) на період, необхідний Адміністратору для документального підтвердження перед відповідними органами публічної адміністрації правильності виконання покладених на нього юридичних зобов'язань,
д) для архівних цілей, якщо це стосується історії ведення листування та наданих відповідей на поставлені запити (не пов'язані безпосередньо з укладеними договорами), - за період не більше 3 років,
f) для цілей прямого маркетингу - до тих пір, поки Ви не заперечите проти обробки Ваших даних для цих цілей,
g) до моменту відкликання або застарівання згоди на обробку даних (за визначенням Продавця) - якщо обробка даних здійснюється за згодою, наданою конкретною особою.

Одержувачі даних

Одержувачами Ваших даних є працівники та асоційовані особи Адміністратора, а також, в окремих випадках, зовнішні суб'єкти, що забезпечують процеси виконання договорів, включаючи, зокрема, постачальників телекомунікаційних, юридичних, консалтингових, бухгалтерських послуг.

Обмін даними

Ваші персональні дані не будуть передані іншим особам, за винятком осіб, уповноважених законом.

Автоматизована обробка персональних даних/профілювання

Ваші персональні дані не підлягають автоматизованій обробці персональних даних, у тому числі профілюванню.

Права щодо персональних даних:

a) Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних та право вимагати їх виправлення, видалення або обмеження їх обробки.
b) Ви маєте право на перенесення даних, тобто на отримання Ваших персональних даних від Контролера в структурованому, загальновживаному та машинозчитуваному форматі, наскільки це технічно можливо. Ви можете надіслати ці дані іншому контролеру.
c) В тій мірі, в якій обробка Ваших персональних даних ґрунтується на передумові законного інтересу контролерів, Ви маєте право заперечувати проти обробки Ваших персональних даних.
г) В тій мірі, в якій обробка Ваших персональних даних здійснюється на підставі згоди, Ви маєте право її відкликати. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, надіславши запит на адресу Адміністратора, вказану в пункті 1. Однак відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.
д) Для реалізації вищезазначених прав необхідно звернутися до Адміністратора.
f) Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних.

 

Гарантія на виконані послуги та встановлені запчастини по всій Польщі.