PLEN

Інформація про захист персональних даних

На виконання статей 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (OJ EU.L.2016.119.1, 4.05.2016) - далі RODO - повідомляємо наступне:

1 [Адміністратор даних].
Адміністратором Ваших персональних даних є Auto Serwis Wadowicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Кракові за адресою: вул. Вадовицька 8I, 30-415 Краків, Польща, KRS: 0000240970, REGON: 351000873, NIP: 6790123762 ("Адміністратор").

2 [Мета та обсяг обробки даних].
Адміністратор може обробляти ваші дані, надані в контактних формах і надані в складі кореспонденції, що надсилається з метою:
a. Відповідь на Ваше запитання, скаргу або пропозицію в обсязі, зазначеному в контактній формі/листі, надісланому Адміністратору на підставі статті 6(1)(f) RODO, тобто законного інтересу Компанії в можливості відповісти, протягом періоду часу, необхідного для проведення листування
b. та архівування (не більше 3 років).

3 [Добровільність надання даних].
Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для вищезазначених цілей. Ненадання цих даних не дозволить Адміністратору відповісти на Ваші запитання та виконати свої юридичні зобов'язання.

4 [Термін зберігання даних].
Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду часу, необхідного для здійснення комунікації щодо поставленого питання або до закінчення терміну позовної давності за можливими претензіями, пов'язаними з висловленими зауваженнями або скаргами (не більше 3 років).

5 [Одержувачі даних].
Одержувачами Ваших даних є працівники та асоційовані особи Адміністратора, а також, у певних випадках, зовнішні суб'єкти, що забезпечують діяльність Адміністратора, включаючи, зокрема, постачальників телекомунікаційних послуг.

6 [Обмін даними].
Ваші персональні дані не будуть передані іншим суб'єктам, за винятком суб'єктів, уповноважених законом.

7 [Автоматизована обробка персональних даних/профілювання].
Ваші персональні дані не підлягають автоматизованій обробці персональних даних, у тому числі профілюванню.

8 [Права, що стосуються персональних даних]:
a. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних та право вимагати виправлення, видалення або обмеження їх обробки.
b. Ви маєте право на перенесення даних, тобто на отримання Ваших персональних даних від Контролера в структурованому, загальноприйнятому машинозчитуваному форматі, наскільки це технічно можливо. Ви можете надіслати ці дані іншому контролеру.
c. В тій мірі, в якій обробка Ваших персональних даних ґрунтується на передумові законного інтересу контролера, Ви маєте право заперечити проти обробки Ваших персональних даних.
d. В тій мірі, в якій підставою для обробки Ваших персональних даних є згода, Ви маєте право її відкликати. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, надіславши запит на адресу Адміністратора, вказану в пункті 1. Однак відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.
e. З метою реалізації вищезазначених прав, будь ласка, звертайтесь до Адміністратора.
f. Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних.

 

Гарантія на виконані послуги та встановлені запчастини по всій Польщі.