Klauzula informacyjna - RODO

Szanowni Państwo

W związku z naszą dotychczasową współpracą prosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, których jest Pan/Pani użytkownikiem przez Auto Serwis Wadowicka Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017, poz. 1907).Dla wszystkich Klientów, którzy wyrażą zgodę przygotowaliśmy PREZENT w postaci kuponu na mycie samochodu. Informacje tel. 12 269 29 00

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Serwis Wadowicka sp. z o. o, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8i lub telefonując pod numer: 122692900 lub pisząc na adres: wadowicka@twojmechanik.com
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń.
  6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: Bogusław Madej Firma Handlowo-Usługowa (Stacja Kontroli Pojazdów KR/115/P).
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.