Nasz blog

Przeglądy okresowe

Przegląd okresowy

Przeglądy okresowe

Zapraszamy na okresowe przeglądy samochodowe, które są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, a po zakończeniu potwierdzone pieczęcią naszego serwisu w książce serwisowej Twojego samochodu. Zakres czynności wchodzących w skład przeglądu okresowego jest zależny od producenta samochodu.

Książeczka serwisowa z datami dokonywania przeglądów znacznie zwiększa atrakcyjność pojazdu podczas jego sprzedaży. Świadczy to o jego dobrym stanie technicznym i podnosi wartość. Dlatego warto dbać o terminowe wykonywanie badań.

Promocja! Dla każdego klienta, który dokona okresowego przeglądu samochodu w Auto Serwisie Wadowicka, diagnostyka komputerowa gratis! Zapraszamy!